Groenplein
smartschool
facebook

DE OPLEIDING I Toelatingsvoorwaarden

MODULE INITIATIE VERPLEEGKUNDIGE

Je mag je inschrijven in het hoger beroepsonderwijs in de opleiding verpleegkunde als:

 1. je niet meer leerplichtig bent (+ 18j)
 2. je één van de volgende studiebewijzen bezit:
  – een studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad secundair onderwijs;
  – een diploma van secundair onderwijs;
  – een certificaat van een opleiding van het secundair onderwijs voor sociale promotie van minimaal 900 lestijden;
  – een certificaat van een opleiding van het secundair volwassenenonderwijs van minimaal 900 lestijden;
  – een diploma van het hoger onderwijs voor sociale promotie;
  – een certificaat van het hoger beroepsonderwijs;
  – een diploma van het hoger beroepsonderwijs;
  – een diploma van het hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan;
  – een diploma van bachelor of master;
  – een studiegetuigschrift dat door een wettelijke norm, een Europese richtlijn of een internationale overeenkomst wordt erkend als gelijkwaardig met een van de studiebewijzen. Als je een dergelijke erkenning niet bezit, kan de toelatingsklassenraad beslissen je toch toe te laten, op voorwaarde dat je in een land buiten de Europese Unie een studiebewijs behaald hebt dat toelating geeft tot het hoger onderwijs in dat land.

Als je nog geen enkel van de vorige studiebewijzen bezit, biedt de school je de kans om een toelatingsproef af te leggen. De toelatingsklassenraad oordeelt dan op basis van deze proef of je over de kennis en vaardigheden beschikt die vereist zijn om aan de opleiding verpleegkunde te beginnen. Voor de exacte data van deze proef neem je contact op met het secretariaat (011/24 62 40).

 

 

VDAB

Ben je werkzoekende en wil je de opleiding verpleegkunde volgen, dan kan dit ook in onze school via de VDAB.

Neem contact op met de VDAB om te weten of je aan de voorwaarden voldoet om in aanmerking te komen voor een VDAB-contract: http://vdab.be/contact/contact.jsp