Groenplein
smartschool
facebook

ONZE SCHOOL I Schoolreglement

1. De inschrijving

1.1 Eerste inschrijving

Vooraleer je ingeschreven wordt, neem je, kennis van het pedagogisch project en het schoolreglement van onze school. Je kan pas ingeschreven worden nadat je akkoord bent gegaan met het pedagogisch project en het schoolreglement van onze school. Dit betekent dat je niet telefonisch ingeschreven kan worden. Jijzelf, of minstens één van je ouders als je minderjarig bent, bent aanwezig bij inschrijving. De ondertekening van het pedagogisch project en het schoolreglement gebeurt op school.

 

1.2 Herbevestiging van de inschrijving

Eens je ingeschreven bent in onze school op campus Salvator, ben je, tenzij je definitief wordt uitgesloten, ingeschreven voor de duur van je volledige schoolloopbaan. Onze school vraagt op het einde van het schooljaar, omwille van een goede en tijdige schoolorganisatie, aan elke student wel een herbevestiging van de inschrijving.

Raadpleeg hier het volledige schoolreglement.

 

vti verpleegk secretariaat-30b-s*