Groenplein
smartschool
facebook

DE OPLEIDING I Studiebegeleiding

clb

CLB

Met specifieke vragen, voor studiebegeleiding, voor een test op dyslexie of dyscalculie, … kan je terecht bij het Centrum voor Leerlingen-Begeleiding. Elke maandagvoormiddag is er een vaste medewerker van het CLB aanwezig op school.


MINOLTA DIGITAL CAMERACOACHING

Je staat er nooit alleen voor. Eén van je leerkrachten wordt je coach; die volgt je op van bij het begin van de opleiding tot het behalen van je diploma. Bij je coach kan je terecht voor het bespreken van je studieresultaten, je stages of voor een persoonlijk gesprek.


Leerstoornissen

LEERSTOORNISSEN

Heb je een leerstoornis (zoals dyslexie), dan hoeft dat niet noodzakelijk een groot probleem te zijn. De school voorziet een aantal maatregelen voor studenten met leerstoornissen en/of leerproblemen. Je coach geeft je hierover meer uitleg tijdens het eerste kennismakingsgesprek.